CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN CƠ KHÍ THÀNH KHOA

Số 10 Đường Tân Phước Khánh 36, Khu Phố Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, Thành Phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Mst: 3703181468

Tel : 0274 3775655 - Fax : 0274 3775705

Hotline: 0934 005 002 - Email :  thanhkhoatechnical@gmail.com

Website: http://cokhithanhkhoa.com